สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
หน่วยวิจัย
รายชื่อ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
สนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
 
สนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง กลับหน้าหลัก

ระเบียบ
1.ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย  ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ปี 2561 
2.ประกาศ ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ปี 2555   


แบบฟอร์มการจัดตั้ง
1. แบบเสนอขอรับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
2. แบบเสนอจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
3. แบบเสนอจัดตั้งหน่วยวิจัย 


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
1.รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน/1ปี ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
2.รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน/1ปี หน่วยวิจัย
3.บันทึกข้อความขอส่งรายงานผลการดำเนินการ

4.บันทึกข้อความเบิกเงินหน่วยวิจัย-ศูนย์วิจัย