สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
หน่วยวิจัย
รายชื่อ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
สนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
 
ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง กลับหน้าหลัก

ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัยศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

       -ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมในภาคใต้ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561
       
       -ผลพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย ปีงบประมาณ 2557
       
       -ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555

       -ผลการพิจารณาจัดตั้งศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2555