มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เอกสารประกอบจากโครงการ "เตรียมพิชิตทุน KM วช.กันหวา!" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัย ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัว TSU NANOMASK & TSU Herbal Alcohol Spray


หน้าที่ :